Analiza de risc la securitatea fizica

Analiza de risc la securitatea fizica

Suntem inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF) la pozitia 2265.

Evaluarea de risc la securitatea fizica este documentul prin care un specialist analizeaza si stabileste de ce anume este nevoie pentru ca paza obiectivelor tale sa acopere toate vulnerabilitatile acestuia in fata hotilor.

Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica iti comunica concluziile analizei de securitate

Toate societatile comerciale sunt obligate sa contacteze un evaluator care sa realizeze analiza de risc la securitate fizica, aceasta urmand a fi efectuata pentru toate si fiecare dintre obiectele de activitate active si sediile pe care firmele le au conform legii.

Firmele infiintate dupa 2012 trebuie sa aiba implementata Analiza de risc.

Firmele infiintate inainte de aparitia HG 301/2012 trebuie sa implementeze Analiza pana in Iunie 2017.

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 RON.

Obiectivele evaluarii riscurilor la securitatea fizica constau in realizarea unei constientizari a potentialelor amenintari de securitate fizica si a efectelor lor pentru obiectivul analizat in vederea asigurarii:

  • Indeplinirea prevederilor legale, stabilite prin Legea 333/2003, HG nr. 301/2012 si Instructiuni nr. 9 a M.A.I din 2013;
  • Identificarii amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute;
  • Determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate;
  • Informarii conducerii obiectivului, personalului acestuia si autoritatilor publice;
  • Nivelului minim de securitate prevazut de legislatia in vigoare;
  • Alinierii la cerintele legale in materie;
  • Stabilirii masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate;